TƯ VẤN DU HỌC

Tìm kiếm khoá học , du học các nước, chế độ di trú

 
 
 

 

Super User

Super User

1, Đối tượng

 • Loại thị thực cho du học sinh tiềm năng hướng tới đối tượng là các du học sinh quốc tế muốn đến Anh để tham gia các khóa học dự bị trước khi có quyết định du học lâu dài hoặc có ý định bắt đầu khóa học trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh vào Anh.

2. Một số điều kiện của visa du học sinh tiềm năng.

 • Chứng minh được có đủ khả năng tài chính để trang trả cho chi phí học tập cũng như chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập và sinh sống tại Anh.
 • Có ý định về nước sau khi hoàn thành khóa học.
 • Được phép chuyển đổi từ thị thực du học sinh tiềm năng sang thị thực du học sinh chung hoặc thị thực du học dành cho trẻ em mà không cần quay về nước.

1, Đối tượng

 • Loại thị thực cho du học sinh tiềm năng hướng tới đối tượng là các du học sinh quốc tế muốn đến Anh để tham gia các khóa học dự bị trước khi có quyết định du học lâu dài hoặc có ý định bắt đầu khóa học trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh vào Anh.

2. Một số điều kiện của visa du học sinh tiềm năng.

 • Chứng minh được có đủ khả năng tài chính để trang trả cho chi phí học tập cũng như chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập và sinh sống tại Anh.
 • Có ý định về nước sau khi hoàn thành khóa học.
 • Được phép chuyển đổi từ thị thực du học sinh tiềm năng sang thị thực du học sinh chung hoặc thị thực du học dành cho trẻ em mà không cần quay về nước.

1, Đối tượng

 • Loại thị thực cho du học sinh tiềm năng hướng tới đối tượng là các du học sinh quốc tế muốn đến Anh để tham gia các khóa học dự bị trước khi có quyết định du học lâu dài hoặc có ý định bắt đầu khóa học trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh vào Anh.

2. Một số điều kiện của visa du học sinh tiềm năng.

 • Chứng minh được có đủ khả năng tài chính để trang trả cho chi phí học tập cũng như chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập và sinh sống tại Anh.
 • Có ý định về nước sau khi hoàn thành khóa học.
 • Được phép chuyển đổi từ thị thực du học sinh tiềm năng sang thị thực du học sinh chung hoặc thị thực du học dành cho trẻ em mà không cần quay về nước.

1, Đối tượng

 • Loại thị thực cho du học sinh tiềm năng hướng tới đối tượng là các du học sinh quốc tế muốn đến Anh để tham gia các khóa học dự bị trước khi có quyết định du học lâu dài hoặc có ý định bắt đầu khóa học trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh vào Anh.

2. Một số điều kiện của visa du học sinh tiềm năng.

 • Chứng minh được có đủ khả năng tài chính để trang trả cho chi phí học tập cũng như chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập và sinh sống tại Anh.
 • Có ý định về nước sau khi hoàn thành khóa học.
 • Được phép chuyển đổi từ thị thực du học sinh tiềm năng sang thị thực du học sinh chung hoặc thị thực du học dành cho trẻ em mà không cần quay về nước.

1, Đối tượng

 • Loại thị thực cho du học sinh tiềm năng hướng tới đối tượng là các du học sinh quốc tế muốn đến Anh để tham gia các khóa học dự bị trước khi có quyết định du học lâu dài hoặc có ý định bắt đầu khóa học trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh vào Anh.

2. Một số điều kiện của visa du học sinh tiềm năng.

 • Chứng minh được có đủ khả năng tài chính để trang trả cho chi phí học tập cũng như chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập và sinh sống tại Anh.
 • Có ý định về nước sau khi hoàn thành khóa học.
 • Được phép chuyển đổi từ thị thực du học sinh tiềm năng sang thị thực du học sinh chung hoặc thị thực du học dành cho trẻ em mà không cần quay về nước.

1, Đối tượng

 • Loại thị thực cho du học sinh tiềm năng hướng tới đối tượng là các du học sinh quốc tế muốn đến Anh để tham gia các khóa học dự bị trước khi có quyết định du học lâu dài hoặc có ý định bắt đầu khóa học trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh vào Anh.

2. Một số điều kiện của visa du học sinh tiềm năng.

 • Chứng minh được có đủ khả năng tài chính để trang trả cho chi phí học tập cũng như chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập và sinh sống tại Anh.
 • Có ý định về nước sau khi hoàn thành khóa học.
 • Được phép chuyển đổi từ thị thực du học sinh tiềm năng sang thị thực du học sinh chung hoặc thị thực du học dành cho trẻ em mà không cần quay về nước.
© 2017 Golden Trust Company. All Rights Reserved. Designed By Long Nguyen

Please publish modules in offcanvas position.